Warta
Tecno
Ubezpieczenie smartfona

Decydując się na ubezpieczenie swojego nowego smartfona nie narażasz się na nieprzewidziane wydatki związane naprawą lub zakupem nowego sprzętu po awarii, uszkodzeniu albo kradzieży.


CO MOŻESZ ZYSKAĆ Z UBEZPIECZENIEM BEZPIECZNY SPRZĘT?

Naprawę smartfona w razie awarii, uszkodzenia w wyniku wypadku lub przepięcia

Nowe urządzenie, jeśli naprawa okaże się niemożliwa lub nieopłacalna

Nowy smartfon po kradzieży z włamaniem lub rabunku

Nowy smartfon po kradzieży kieszonkowej lub z bagażu podręcznego

Możliwość zgłoszenia wielu szkód w trakcie trwania ubezpieczenia – bez żadnego limitu

Oszczędność – nie musisz dopłacać do procesu naprawy lub zakupu nowego smartfona

Door to door – Warta znajdzie serwis i zorganizuje transport sprzętu tam i z powrotem

Dwa warianty ubezpieczenia do wyboru

JAK ZAMÓWIĆ UBEZPIECZENIE?


  • Zaznacz podczas zakupów prośbę o kontakt telefoniczny w sprawie ubezpieczenia.
  • Skontaktuj się z nami telefonicznie: 505 694 551 (opłata wg taryfy operatora)
  • Napisz do nas mail na sklep@tecno-store.pl


SZKODA? MY SIĘ TYM ZAJMIEMY!


Szkodę możesz zgłosić szybko i wygodnie:

  • Dzwoniąc na infolinię Warty: 502 308 308 (opłata wg taryfy operatora)
  • Wypełniając formularz w zakładce „pomoc i obsługa” na warta.pl

Bezpieczny Sprzęt to umowa ubezpieczenia zawierana z TUiR „WARTA” S.A. na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczny Sprzęt. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny oraz reklamowy i nie może być traktowany jako oferta handlowa w rozumieniu art. 66. kodeksu cywilnego. Ubezpieczenie TUiR „WARTA” S.A. nie jest gwarancją udzielaną przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora w stosunku do zakupionego towaru, nie stanowi gwarancji jakości produktu w rozumieniu art. 577-581 k.c. ani też rękojmi za wady fizyczne lub prawne w rozumieniuart. 556-576 k.c. Szczegółowe informacje dot. zakresu ubezpieczenia i wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela zawarte są w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych u sprzedawcy.